Namen projekta

 
Projekt Podari delovno izkušnjo deluje pod okriljem Društva prijateljev mladine Koroške. Novo nastali projekt je namenjen razbijanju tabujev o možnosti zaposlitev oseb s posebnimi potrebami.

NAMEN projekta Podari delovno izkušnjo je razbijati tabuje o zaposljivosti oseb s posebnimi potrebami. Želimo pokazati, da si želijo enakovredne vključenosti v trg zaposlovanja in lahko prispevajo k organizaciji. Vendar imajo malo ali skoraj nič možnosti, da bi to dokazali. Mi jim s projektom želimo omogočiti, da se lahko dokažejo in si pridobijo delovno izkušnjo vsaj za en dan.

KRATKOROČEN CILJ projekta je, da osebam s posebnimi potrebami omogočimo delovno izkušnjo za en dan. S tem bi dokazali, da so tudi osebe s posebnimi potrebami zaposljive in lahko dobro prispevajo k organizaciji.
DOLGOROČEN CILJ projekta pa je rušiti tabuje o zaposljivosti oseb s posebnimi potrebami. S podiranjem teh tabujev se bodo odpirale možnosti za nova delovna mesta tudi za osebe s posebnimi potrebami.

KDO LAHKO SODELUJE?
Mladi s posebnimi potrebami od 16. leta starosti in brezposelne odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki si želijo pridobiti delovno izkušnjo za en dan.
Delodajalci, ki želijo tem osebam omogočiti, da bodo lahko pridobili delovno izkušnjo za en dan, ravno v njihovi organizaciji.
Donatorji, ki želijo z denarnim prispevkom pomagati k lažji uresničitvi projekta. Donacije bodo namenjene za organizacijo prevoza in druge stroške povezane z iskalci delovne izkušnje.