O projektu

 

Projekt Podari delovno izkušnjo deluje pod okriljem Društva prijateljev mladine Koroške. Novo nastali projekt je namenjen razbijanju tabujev o možnosti zaposlitev oseb s posebnimi potrebami.

Preberi več
 

  • Cilji
  • Opis dejavnosti
  • Ciljne skupine
  • Učinek in trajnost

CILJ: Ključni cilj je delovna in socialna integracija otrok oz. odraslih s posebnimi potrebami

SPLOŠNIH CILJEV PROGRAMA JE VEČ:
- Socialna vključenost in enake možnosti.
- Zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti brezposelnih (težje zaposljivih).
- Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti možnosti za zaposlitev ljudi s posebnimi potrebami.
- Zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti zaposlitve ter storitev in programov za osebe s posebnimi potrebami.
- Izboljševanje kakovosti zaposlitev.
- Doseganje večje družbene odgovornosti, povezanosti med državljani, pripravljenosti za prostovoljno pomoč in aktivnosti za skupno dobro.

SPECIFIČNI CILJI
Specifični cilj: Pridobitev delovnih izkušenj oseb s posebnimi potrebami za povečanje zaposljivosti.
Specifični cilj: Vpeljava kreativno-inovativnih pristopov. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti.
Specifični cilj: Izboljšanje zavedanja o pravicah oseb s posebnimi potrebami, zmanjševanje izkoriščanja le-teh ter izboljšanje programov pomoči.

  • V projekt Podari delovno izkušnjo bodo vključeni iskalci delovne izkušnje s posebnimi potrebami s področja cele Slovenije.

Naš namen je razbijati tabuje o tem, da ljudje s posebnimi potrebami ne zmorejo opravljati dela in prispevati v organizaciji.. Imajo veliko željo delati, vendar zelo malo ali nič možnosti pridobivanja delovnih izkušenj. Z akcijo bomo pokazali konkretne primere v katerih ljudje s posebnimi potrebami bogatijo delovno okolje.

Osebe s posebnimi potrebami spadajo tudi v kategorijo težje zaposljivih oseb, ki so praviloma nezaposljive ali pa so pogosto žrtve izkoriščanja delodajalcev, saj svojih pravic v procesu dela na poznajo. Zato želimo z akcijo tudi ozaveščati udeležence o pravicah oseb s posebnimi potrebami.

Podjetja širom Slovenije vabimo k sodelovanju, da bi kot delodajalci podarili delovno izkušnjo osebam s posebnimi potrebami. Tako bi jim omogočili, da v podjetju preživijo konkreten delovni dan, da spoznavajo sam delovni proces in svoje zmožnosti ter ovire pri tem, da bi bili uspešni na delovnem mestu. Delodajalci z vključitvijo osebe s posebnimi potrebami spodbujajo kreativno in inovativno razmišljanje ter spoznavajo kako oseba s posebnimi potrebami lahko obogati delovno okolje in pozitivno spreminja delovno klimo in kulturo podjetja.


 
  • Z akcijo želimo omogočiti delovno izkušnjo ljudem s posebnimi potrebami.
  • Ideja izvira iz problematike, ki jo opažamo pri otrocih, mladostnikih in odraslih s posebnimi potrebami.

Ciljna skupina so ljudje s posebnimi potrebami, ustanove ki skrbijo za njih, njihove družine, podjetja in organizacije ter lokalna skupnost.

Ciljne skupine:
- osebe s posebnimi potrebami,
- brezposelne osebe,
- težje zaposljive osebe,
- podjetja, ki lahko nudijo delovno izkušnjo
- organizacije, ki lahko nudijo delovno izkušnjo.

  • Priložnost za uspešno delovanje vidimo v mrežnem povezovanju ter z aktivno podporo lokalne skupnosti.
  • Projekt temelji na zadovoljevanju potreb oseb s posebnimi potrebami in soodvisnostjo vseh udeleženih.

Kazalnik: Število delodajalcev, ki omogočajo delovno izkušnjo.
Kazalnik: Število vključenih oseb s posebnimi potrebami v pridobitev delovne izkušnje.
Kazalnik: Dvig zavedanja o pravicah oseb s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz dela.
Kazalnik: Dvig ustvarjalnost in inovativnosti v podjetjih, ki imajo vključene osebe s posebnimi potrebami.
Kazalnik: Izboljšanje kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami.

  • Naš namen je razbijati tabuje o tem, da ljudje s posebnimi potrebami ne zmorejo opravljati dela in prispevati v organizaciji.

 
   

Podari delovno izkušnjo

 

Spoštovani,

pri Društvu prijateljev mladine Koroške začenjamo z akcijo:
PODARI DELOVNO IZKUŠNJO
katere ideja izvira iz problematike, ki jo opažamo pri otrocih, mladostnikih in odraslih s posebnimi potrebami. Z akcijo želimo omogočiti delovno izkušnjo ljudem s posebnimi potrebami.

Podari


 


Kandidati, ki iščejo delovno izkušnjo


 

 

Naš namen je razbijati tabuje o tem, da ljudje s posebnimi potrebami ne zmorejo opravljati dela in prispevati v organizaciji. Pričakujemo, da bo akcija uspešna in bomo s tem odprli več možnost za zaposlitev ljudi s posebnimi potrebami. Imajo veliko željo delati vendar zelo malo ali nič možnosti pridobivanja delovnih izkušenj. Z akcijo bomo pokazali konkretne primere v katerih ljudje s posebnimi potrebami bogatijo delovno okolje.

Vaše podjetje vabimo k sodelovanju v projektu, da bi kot delodajalec podarili delovno izkušnjo odraslim s posebnimi potrebami. Tako bi jim omogočili, da v vašem podjetju preživijo konkreten delovni dan, v prisotnosti vaših delavcev.

Predsednica
Mag. Vesna Lujinović

 

Iskalci delovnih izkušenj

V projekt Podari delovno izkušnjo se lahko vključijo osebe s posebnimi potrebami (opredeljeno z odločbo ali zdravstveno dokumentacijo) od 16. leta starosti in ki so iskalci delovne izkušnje (oziroma iskalci zaposlitve).
Predloge za vključitev oziroma pridobitev delovne izkušnje lahko posredujejo starši, strokovne službe ali sami iskalci delovne izkušnje z izpolnitvijo spodnje pristopne izjave:

Pristopna izjava
 

 

Podjetja, ki nudijo delovno izkušnjo

 

0

Donatorjev

 

0

Opravljenih ur dela

 

0

Iskalcev delovnih izkušenj

 

Postani donator

 

V projekt Podari delovno izkušnjo se lahko vključijo tudi donatorji, ki bi želeli s PROSTOVOLJNIMI sredstvi in poljubnem znesku prispevati k boljši izvedbi tega projekta. To storite neposredno z nakazilom na naš zbirni transakcijski račun: SI 56 0247 0001 8047 750
 

Projektu se lahko kadarkoli prostovoljno pridružite z enostavno izpolnitvijo spodnje pristopne izjave.
 

Postani donator

 

Ekipa projekta


Vodja projekta: Vesna Lujinović
Tel.: 068641476
E-mail:vesna.lujinovic@gmail.com
 


 


Partnerstva